Chiến Binh OKR – Certified OKR Champion Tiếng Việt

admin
Last Update April 22, 2024
5.0 /5
(2)
20 already enrolled

About This Course

Hãy trở thành chiến binh OKR được chứng nhận và sẵn sàng hỗ trợ triển khai OKRs cho tổ chức của bạn!

Bạn sẽ được huấn luyện để trở thành người hỗ trợ thiết lập mục tiêu theo chuẩn OKRs (Mục tiêu & Kết quả then chốt), vai trò tương tự như Scrum Master trong Quản lý linh hoạt (Agile).  Vị trí người hỗ trợ OKR nội bộ đảm bảo triển khai OKR suôn sẻ và bền vững, với sự hỗ trợ phù hợp để lập kế hoạch, đào tạo. Đồng thời, vai trò này tạo điều kiện cho việc triển khai OKR ở các cấp khác nhau của tổ chức.

Chiến binh OKR có thể là một vai trò bán thời gian để hỗ trợ một tổ chức, một phòng chức năng hoặc một nhóm dựa trên những hiểu biết cơ bản về OKRs, để tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình hàng quý; và đảm bảo tư duy thay đổi hướng tới kết quả thay vì chỉ đo lường hành động; và thúc đẩy sự thay đổi văn hoá doanh nghiệp theo hướng cởi mở, phù hợp và minh bạch. Hơn nữa, chiến binh OKR đa chức năng thúc đẩy sự minh bạch, rõ ràng và thống nhất về OKR bằng cách thiết lập một ngôn ngữ đồng nhất giữa các phòng ban trong tổ chức.

 • Chỉ đạo toàn bộ quy trình OKR
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho cấp đội hội thảo & đánh giá
 • Huấn luyện các trưởng nhóm & thành viên về OKRs
 • Tạo điều kiện đánh giá kết quả để nâng cao hiệu quả quản lý
 • Thay đổi truyền thông & tuyên dương

Chiến binh OKR thông thạo các công cụ tổ chức như công cụ quản lý Dự án, Nhiệm vụ & OKR để tư vấn cho tổ chức về thử nghiệm và triển khai công cụ phù hợp.

 

Learning Objectives

Khóa học này giúp đào tạo các Chiến binh OKR để lập kế hoạch, triển khai và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập mục tiêu bằng OKRs trong tổ chức của bạn.
Nó còn giúp bạn có được những kỹ năng và kiến thức liên quan đến quản trị linh hoạt, giúp củng cố hồ sơ làm việc của bạn, mở ra nhiều cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp hiện đại và quản lý linh hoạt

Material Includes

 • Bài học liên quan
 • Bài kiểm tra mỗi chương
 • Bài kiểm tra cuối khoá & Chứng nhận tốt nghiệp

Requirements

 • Đối với khóa học này, bạn nên có kinh nghiệm sử dụng OKR hoặc đã tham gia Khóa đào tạo Chứng nhận Người hành nghề OKR Intro trước.

Target Audience

 • Tất cả những ai đang hoặc sẽ chịu trách nhiệm lập kế hoạch, triển khai hoặc hỗ trợ OKRs trong tổ chức và tất cả những ai muốn cập nhật hồ sơ cá nhân của mình với bộ kỹ năng và vai trò Chiến binh OKR (OKR Champion)

Curriculum

8 Lessons5h

Chiến Binh OKR – Certified OKR Champ Tiếng Việt

Mô tả, vai trò, trách nhiệm và lợi ích của Chiến binh OKR (OKR Champion)00:00:00
Quiz: Mô tả, vai trò, trách nhiệm và lợi ích của Chiến binh OKR
OKR trong tổ chức00:00:00
Quiz: OKR trong tổ chức
Thống nhất Chiến lược hiện tại thành các Mục tiêu00:00:00
Quiz: Thống nhất Chiến lược hiện tại thành các Mục tiêu
Các loại Kết quả then chốt (Key results)00:00:00
Quiz: Các loại Kết quả then chốt (Key results)
Thống nhất về các dự án/ hành động/ quản lý nhiệm vụ để đo lường Kết quả then chốt (KR)00:00:00
Quiz: Thống nhất về các dự án/ hành động/ quản lý nhiệm vụ để đo lường Kết quả then chốt (KR)
Vai trò OKR, Cơ sở vật chất & Sự kiện (Hội thảo đánh giá & Rút kinh nghiệm(QBR) …)00:00:00
Quiz: Vai trò OKR, Cơ sở vật chất & Sự kiện (Hội thảo đánh giá & Rút kinh nghiệm(QBR) …)
Lợi tức, Động lực & Phần thưởng theo OKRs00:00:00
Lợi tức, Động lực & Phần thưởng theo OKRs
Điều kiện lý tưởng, Quản lý thay đổi & Chuẩn bị cho Chiến binh OKR00:00:00

Bài kiểm tra chứng nhận Chiến binh OKR

Your Instructors

admin

4.88/5
5 Courses
32 Reviews
253 Students
See more

Student Feedback

5.0
2 Ratings
100%
0%
0%
0%
0%

Reviews (2)

Rất tốt và bổ ích cho công việc của tôi!

My Vietnamese Team was very happy with the content and the certification!

focused-team-leader-presenting-marketing-plan-interested-multiracial-coworkers-serious-speaker-boss-executive-business-trainer-explaining-development-strategy-motivated-mixed-race-employees

$99.00$199.00

50% off
Level
Expert
Duration 5 hours
Lectures
8 lectures
Language
Vietnamese

Material Includes

 • Bài học liên quan
 • Bài kiểm tra mỗi chương
 • Bài kiểm tra cuối khoá & Chứng nhận tốt nghiệp

Want to receive push notifications for all major on-site activities?

Don't have an account yet? Sign up for free