-50%

Chiến Binh OKR – Certified OKR Champion Tiếng Việt

$99.00$199.00

Hãy trở thành chiến binh OKR được chứng nhận và sẵn sàng hỗ trợ triển khai OKRs cho tổ chức của bạn!

Bạn sẽ được huấn luyện để trở thành người hỗ trợ thiết lập mục tiêu theo chuẩn OKRs (Mục tiêu & Kết quả then chốt), vai trò tương tự như Scrum Master trong Quản lý linh hoạt (Agile). Vị trí người hỗ trợ OKR nội bộ đảm bảo triển khai OKR suôn sẻ và bền vững, với sự hỗ trợ phù hợp để lập kế hoạch, đào tạo. Đồng thời, vai trò này tạo điều kiện cho việc triển khai OKR ở các cấp khác nhau của tổ chức.

Description

Hãy trở thành chiến binh OKR được chứng nhận và sẵn sàng hỗ trợ triển khai OKRs cho tổ chức của bạn!

Bạn sẽ được huấn luyện để trở thành người hỗ trợ thiết lập mục tiêu theo chuẩn OKRs (Mục tiêu & Kết quả then chốt), vai trò tương tự như Scrum Master trong Quản lý linh hoạt (Agile). Vị trí người hỗ trợ OKR nội bộ đảm bảo triển khai OKR suôn sẻ và bền vững, với sự hỗ trợ phù hợp để lập kế hoạch, đào tạo. Đồng thời, vai trò này tạo điều kiện cho việc triển khai OKR ở các cấp khác nhau của tổ chức.

Additional information

episode

Episode 1, Episode 2, Episode 3, Episode 4

book-author

Alexander Morgan

language

English

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chiến Binh OKR – Certified OKR Champion Tiếng Việt”

Your email address will not be published. Required fields are marked *